Algemeen

De Jumper klantenkaart wordt uitgegeven door Jumper Holding B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Delta 2, 6825 MR Arnhem (hierna: “Jumper”). Als u gebruik maakt van de Jumper klantenkaart sluit u een overeenkomst met Jumper en bent u gebonden aan onderstaande voorwaarden.

Aanvraag en gebruik

De Jumper klantenkaart wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting door Jumper verstrekt. U mag de Jumper klantenkaart alleen aanvragen en gebruiken als u 16 jaar of ouder bent. Het is ook toegestaan de Jumper klantenkaart aan te vragen en te gebruiken ten behoeve van uw onderneming.

De Jumper klantenkaart is alleen te verkrijgen in de Jumper winkels*. *Alle deelnemende Jumper winkels zijn te vinden op www.jumper.nl/klantenkaart.

Het gebruik van de klantenkaart is strikt persoonlijk. Het is u niet toegestaan om de klantenkaart uit te lenen aan derden, behoudens personen uit uw eigen huishouden. Als Jumper misbruik van de Jumper klantenkaart constateert en/of als u deze voorwaarden schendt, is Jumper gerechtigd de Jumper klantenkaart direct te deactiveren.

Exclusieve kortingen

De Jumper klantenkaart is na registratie alleen geldig in de Jumper winkels*. De Jumper klantenkaart geeft u recht op exclusieve kortingen op aankopen in Jumper winkels. U heeft alleen recht op exclusieve kortingen als u de klantenkaart bij afrekening van uw aankoop bij de kassa toont aan een medewerker van Jumper.

De Jumper klantenkaart geeft enkel recht op korting op uw aankopen. De Jumper klantenkaart kan in geen enkel geval worden aangewend als krediet- of garantiekaart. Kortingen worden altijd in mindering gebracht op uw aankopen. In geen geval geeft het gebruik van de Jumper klantenkaart recht op uitbetaling in cash of restitutie van bedragen.

Op uw aankopen zijn in alle gevallen de (verkoop)voorwaarden behorende bij het desbetreffende product van toepassing. Deze klantenkaart voorwaarden geven geen recht op aanvullende garanties.

Privacy en persoonlijke gegevens

De door u bij registratie ingevulde persoonsgegevens en de door u met de klantenkaart verrichte aankopen worden door ons vastgelegd ten behoeve van onze bedrijfsvoering. Voor zover wij daarbij persoonsgegevens van u verwerken, doen wij dat met inachtneming van alle verplichtingen die voortvloeien de algemene verordening gegevensbescherming. Voor meer informatie over ons privacybeleid en de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Wijziging en beëindiging Voorwaarden

Jumper is gerechtigd op ieder moment het Jumper klantenkaart programma geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te beëindigen. Jumper zal u van een dergelijk besluit direct op de hoogte brengen. Als Jumper besluit om het klantenkaart programma te beëindigen of de Jumper klantenkaart te deactiveren bent u vanaf dat moment niet langer gerechtigd tot de aan de Jumper kaart verbonden kortingen.

Jumper heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Jumper zal de wijzigingen online en/of in de Jumper winkels kenbaar maken. Als u na de ingangsdatum van de wijzigingen de klantenkaart blijft gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze gewijzigde voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden staat het u vrij om het gebruik van de klantenkaart te staken.

Klantenservice

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de Jumper klantenkaart? Laat het ons weten door contact op te nemen via support@jumper.nl.